1912 μ.Χ.

Ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λήμνο. Τέλος Τουρκοκρατίας. Απελευθέρωση της Λήμνου.

1902 μ.Χ.

Μεγάλος σεισμός στη Λήμνο (8 Νοεμβρίου).

1894 μ.Χ.

Αγγλικός στόλος στο Μούδρο.

1884 μ.Χ.

Μεγάλος σεισμός στη Λήμνο (14 Μαΐου).
Μετάβαση στο περιεχόμενο