Ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λήμνο. Τέλος Τουρκοκρατίας. Απελευθέρωση της Λήμνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο