«Συνθήκη Αδριανούπολης» (αναγνώριση ελληνικού κράτους από την Τουρκία, καθορισμός συνόρων): η Λήμνος και η Κρήτη παρέμειναν στην Τουρκία ως αντάλλαγμα για την Εύβοια στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο