Κατασκευή του ρωσικού οχυρού του Τσας στη Μύρινα. Πολιορκία του Παλαιόκαστρου από τους Ρώσους (από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο). Αποχώρηση του ρωσικού στόλου και σφαγή του ελληνικού πληθυσμού από τους Τούρκους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο