Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Ο Κωνσταντίνος ΙΒ΄ προσφέρει τη Λήμνο στον Γενουάτη Jiustiniani.

Μετάβαση στο περιεχόμενο