Η Λήμνος περνάει στην εξουσία των Γενοβέζων Gattilusi, οι οποίοι είναι φόρου υποτελείς στους Οθωμανούς Τούρκους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο