Η Λήμνος και πάλι τμήμα του Βυζαντινού κράτους. Λεηλασίες από Βενετούς και πειρατές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο