Πεθαίνει ο Paolo Navigajosi, ο τελευταίος Δούκας της δυναστείας των Navigajosi. Η εξουσία τους διήρκησε περισσότερο από 70 χρόνια στο νησί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο