Ο Λικάριος, ναύαρχος του Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πολιορκεί και  καταλαμβάνει τη Λήμνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο