Ο Βενετός Filocalo Navigajoso καταλαμβάνει τη Λήμνο και εγκαθιδρύει τη δυναστεία των Navigajosi, υπό την δικαιοδοσία της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης. Νέα οχυρωματικά έργα στο νησί και κατασκευή του Φρουρίου Κότσινα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο