Στο ΝΑ τμήμα της Λήμνου, στην περιοχή της Φυσίνης, σε απόσταση 20μ. από τη σημερινή παραλία Λουρί και σε υψόμετρο 8μ. από τη θάλασσα, χωροθετείται η παλαιολιθική θέση του Ούριακου.

Η θέση βρίσκεται πάνω σε μια χαμηλή θαλάσσια αναβαθμίδα και ορίζεται από δύο μικρά ρέματα, στα οποία ο Ούριακος οφείλει και το όνομά του. Καλύπτει έκταση τουλάχιστον 1.500 τ.μ. χωρίς ωστόσο να είναι σαφή τα ακριβή όριά της, καθώς οι παχιές αμμοθίνες που κατακλύζουν σήμερα στην περιοχή λειτουργούν ανασταλτικά για την πλήρη  ορατότητά της.

Ο Ούριακος αποτέλεσε την πρώτη «ανοιχτή» θέση στον ελλαδικό χώρο και ανήκει στην Επιπαλαιολιθική παράδοση της 11ης χιλιετίας π.Χ. (Τελική Παλαιολιθική περίοδος) του αιγαιακού χώρου

Τα χιλιάδες λίθινα εργαλεία που περισυλλέχθηκαν από τη θέση μαζί με άλλα κατάλοιπα της Τελικής Παλαιολιθικής περιόδου επιβεβαίωσαν την παρουσία μικρών ομάδων κυνηγών που έδρασαν στο βόρειο νησιωτικό Αιγαίο και χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα είτε δια ξηράς λόγω της χαμηλής θαλάσσιας στάθμης είτε δια θαλάσσης με τη χρήση πλεούμενων στα σημερινά νησιά του Αιγαίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο