5ος αι. μ.Χ.

Το Ιερό των Καβείρων εγκαταλείπεται οριστικά.

1186 μ.Χ.

Επί Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού άρχισε να διαμορφώνεται το Κάστρο της Μύρινας.

1173 μ.Χ.

Στόλος Βενετικός προσορμίζεται στα νησιά Λήμνο, Χίο, Λέσβο και Σκύρο.

1136 μ.Χ.

Ο Μητροπολίτης Λήμνου Μιχαήλ παραχωρεί στους Βενετούς μια τοποθεσία στην περιοχή Κόκκινο για την κατασκευή εκκλησίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο