196 π.Χ.

Οι Ρωμαίοι κυριαρχούν στον ελληνικό χώρο και κηρύσσουν τη Λήμνο ελεύθερη αλλά με την υποχρέωση να δεχτεί ρωμαϊκή φρουρά.

207 π.Χ.

Ο Publius Sulpicius και ο βασιλιάς της Περγάμου, Άτταλος, στέλνουν στη Λήμνο στόλο για να την καταστρέψουν.

321 π.Χ. – 207 π.Χ.

Η Λήμνος γίνεται αντικείμενο συνεχών διεκδικήσεων μεταξύ των Επιγόνων και των Αθηναίων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο