Επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, η Λήμνος εμφανίζεται ενταγμένη στο Ναυτικό Θέμα του Αιγαίου. Διοικητικά εξαρτάται από την Κωνσταντινούπολη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο