Εκστρατεία Δαρείου εναντίον των Σκυθών. Κατάληψη της Λήμνου, Ίμβρου και Σαμοθράκης από τον Πέρση στρατηγό Οτάνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο