Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας συμμετέχει ο Επίσκοπος Λήμνου, Στατήγιος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο