«Διάταγμα των Μεδιολάνων», ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως νόμιμη θρησκεία από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο