Ανάγεται η πρώτη οικιστική φάση του προϊστορικού οικισμού Κουκονησίου ο οποίος διαρθρώνεται γύρω από έναν κεντρικό δρόμο με δύο οικιστικές νησίδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο