Ο χώρος κατοίκησης του οικισμού της Πολιόχνης σημειώνεται στα νότια. Ο προσανατολισμός των κτιρίων δηλώνουν μια αμυντική διάθεση. Αδιάλειπτη κατοίκηση στο χώρο με στοιχειώδη πολεοδομική οργάνωση σημειώνεται και στον προϊστορικό οικισμό της Μύρινας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο