Μια μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει στο χώρο της Πολιόχνης με αποτέλεσμα ο οικισμός να περιοριστεί σημαντικά. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, ο οικισμός εγκαταλείπεται σχεδόν ολοκληρωτικά. Αδιάλειπτη κατοίκηση στο χώρο με στοιχειώδη πολεοδομική οργάνωση σημειώνεται στον προϊστορικό οικισμό της Μύρινας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο