Έναρξη νέου Ρωσοτουρκικού πολέμου (1787 μ.Χ. – 1792 μ.Χ.). Στρατολογία Τούρκων με συνέπεια σφαγές και λεηλασίες στη Λήμνο, Θεσσαλονίκη, Ηράκλεια και Κωνσταντινούπολη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο