Η Λήμνος γίνεται αθηναϊκή κτήση μετά από αίτημα των Αθηναίων στη Ρώμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο