Από τη τελευταία φάση κατοίκησης στην Πολιόχνη σώζονται μόνο κάποια κινητά ευρήματα, τα οποία δηλώνουν μια υποτυπώδη δραστηριότητα στο χώρο που φτάνει έως και το 1.200 π.Χ. Μια υποτυπώδη δραστηριότητα έως το 1.200 π.Χ. πιστοποιούν και τα λιγοστά κατάλοιπα που βρέθηκαν στο χώρο της Μύρινας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο