29 – Σφαιροειδείς μορφές αποσάθρωσης Φαρακλού

Στις Βόρειες ακτές της Λήμνου, βόρεια του οικισμού Ατσική, εμφανίζονται εντυπωσιακές μορφές σφαιροειδούς αποσάθρωσης σε ψαμμιτικά στρώματα στην θέση Φαρακλό, της Λήμνου. Η περιοχή καλύπτεται από ιζηματογενείς σχηματισμούς ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτέρου...

50 – Κέντρο ενημέρωσης Ρουσσοπουλίου

Το Ρουσσοπούλι βρίσκεται ανατολικά του Μούδρου, σε μικρή απόσταση από την Χορταρολίμνη, έναν από του σημαντικότερους υγροβιότοπους της Λήμνου. Το κτήριο του παλιού σχολείου στο Ρουσσοπούλι, στεγάζει το Κέντρο Ενημέρωσης επισκεπτών για την γεω-ιστορία, τα γεω-μνημεία...

Απολιθωματοφόρος Θέση Βάρους

Έναν εντυπωσιακό κατακείμενο απολιθωμένο κορμό καρποφόρου δένδρου, συναντάμε στην απολιθωματοφόρα θέση στον οικισμό Βάρος. Ο κορμός αποτελεί τμήμα του Απολιθωμένου Δάσους της Λήμνου που έχει ανακηρυχθεί ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» το 2013. Από την ανασκαφή, που...

Έκθεση απολιθωμάτων Μούδρου

Μια εντυπωσιακή συλλογή από απολιθώματα, τα οποία προήλθαν από την περιοχή του Μούδρου ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο χώρο υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ευάγγελου Βελιτζέλου, φυλάσσονται σήμερα στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Μούδρου,...

21 – Αμμοθίνες Γομάτι

Στις βόρειες ακτές της Λήμνου, συναντώνται οι αμμοθίνες στο Γομάτι, κοντά στον  οικισμό του Κατάλακκου. Οι αμμοθίνες αποτελούν τους τεράστιους και εντυπωσιακούς λόφους από άμμο που δεσπόζουν στην περιοχή, οι οποίοι δημιουργούνται από την απόθεση άμμου. Οι αμμοθίνες...
Μετάβαση στο περιεχόμενο