Στο ανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας της Λήμνου, στη Μύρινα, βρίσκεται η συνοικία Ντάπια, η οποία εκτείνεται στους πρόποδες του λόφου Τσας. Ο λόφος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο μικρό οχυρό στη κορυφή του.

Το τοπωνύμιο Τσας έχει ρωσική προέλευση και ερμηνεύεται ως παρατηρητήριο ή σταθμός. Είναι από το λιγοστά οχυρά στην Ελλάδα ρωσικής κατασκευής. Χρονολογείται το 1770 και πρόκειται για μια κυκλική, απλή αλλά ισχυρή οχυρωματική κατασκευή, διαμέτρου 11μ.

Είναι χτισμένο από τοπικούς ηφαιστειακούς λίθους με χρήση συνδετικού υλικού. Παρουσιάζει πέντε ορθογωνικής διατομής ανοίγματα εν είδει κανονιοθυρίδων. Οι πέντε επάλξεις του οχυρού φέρουν έντονα επικλινείς απολήξεις προς τα έξω και είναι καλυμμένες από μεγάλου μεγέθους επίπεδες πλάκες.

Εσωτερικά του φρουρίου και εκατέρωθεν των κανονιοθυρίδων παρουσιάζονται σημειακά τετράγωνες εσοχές πλαισιωμένες από επεξεργασμένους, ορθογωνικής διατομής, τοπικούς ηφαιστειακούς λίθους..

Εξωτερικά του ανοίγματος εισόδου και εκατέρωθεν αυτού, δύο λίθινες ορθογώνιες αφιερωματικές οθωμανικές επιγραφές αποτελούν τα μοναδικά διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του φρουρίου.

Το 2013 πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και βελτίωσης του μονοπατιού που οδηγεί στο φρούριο, καθώς και αναγκαίες συμπληρώσεις σε τμήματα της τοιχοποιίας του φρουρίου και στους αναβαθμούς της εισόδου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο