Στα ΒΑ της Λήμνου και σε απόσταση περίπου 25 χλμ. από την πρωτεύουσα του  νησιού, στο χωριό Ρεπανίδι, χωροθετείται ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου. Μπροστά από το ναό, το 1928, χτίστηκε ένας νέος μεγαλύτερος ναός αφιερωμένος επίσης στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος αποτελεί σήμερα και την κεντρική εκκλησία του οικισμού.

Ο Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στο Ρεπανίδι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα λημνιακής μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής και ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής. Έχει διαστάσεις 19×12μ. και αποτελείται από το ιερό Βήμα, τον κυρίως ναό και τον γυναικωνίτη. Ο άλλοτε επιχρισμένος ναός παρουσιάζει λιτές εξωτερικές όψεις και είναι κατασκευασμένος από εμφανή σήμερα ανακατασκευασμένη αργολιθοδομή από τοπική ηφαιστειακή πέτρα. Φέρει λίθινους ακανόνιστους γωνιόλιθους στις τέσσερις καθ’ ύψος ακμές του και καλύπτεται με δίρριχτη νεότερη στέγη. Εξωτερικά, στην ανατολική πλευρά του εξέχουν τρεις ημικυκλικές κόγχες, η κόγχη του Ιερού στο κέντρο και εκατέρωθεν αυτής οι κόγχες της Πρόθεσης και του Διακονικού.

Εσωτερικά, στο χώρο του ιερού Βήματος διαμορφώνεται στο κέντρο του ανατολικού τοίχου η ημικυκλική αψίδα του Ιερού και εκατέρωθεν αυτής άλλες δύο μικρότερες, που χωροθετούνται στις περιοχές της Πρόθεσης και του Διακονικού.  Στο κέντρο βρίσκεται η Αγία Τράπεζα με το ξυλόγλυπτο κιβώριο. Ο χώρος του Ιερό χωρίζεται από τον υπόλοιπο ναό με ξυλόγλυπτο τέμπλο, εξαιρετικής τεχνικής, ενώ στον κυρίως ναό δύο κατά μήκος τοξωτές κιονοστοιχίες από επιχρισμένους ξύλινους κίονες με κορινθιακού τύπου γύψινα κιονόκρανα χωρίζουν το χώρο σε τρία κλίτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο