Στις βόρειες ακτές της Λήμνου, συναντώνται οι αμμοθίνες στο Γομάτι, κοντά στον  οικισμό του Κατάλακκου. Οι αμμοθίνες αποτελούν τους τεράστιους και εντυπωσιακούς λόφους από άμμο που δεσπόζουν στην περιοχή, οι οποίοι δημιουργούνται από την απόθεση άμμου.

Οι αμμοθίνες στο Γομάτι καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 70 στρεμμάτων. Οι αμμοθίνες αυτές, λόγω της μεγάλης έκτασής τους, μοιάζουν με μικρογραφία ερήμου.

Στον σχηματισμό τους συμβάλουν οι ισχυροί ΒΑ άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με σταθερή διεύθυνση και υψηλή ταχύτητα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν και να αποθέτουν τα υλικά της αποσάθρωσης των τριτογενών ιζηματογενών πετρωμάτων της περιοχής.

Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία αμμοθίνων παίζει η παρουσία βλάστησης, καθώς συμβάλλει ενεργά στην συγκράτηση της άμμου και στην προστασία τους από την αιολική διάβρωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο