Μια εντυπωσιακή συλλογή από απολιθώματα, τα οποία προήλθαν από την περιοχή του Μούδρου ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο χώρο υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ευάγγελου Βελιτζέλου, φυλάσσονται σήμερα στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Μούδρου, στη Λήμνου.

Τα απολιθώματα, ηλικία 20 – 25 εκ. χρόνια αποτυπώνουν την ηφαιστειακή δράση που υπήρχε στο ΒΑ Αιγαίο την περίοδο αυτή. Από τις έρευνες ήρθε στο φως ένα σύνολο ευρημάτων με την μορφή ιστάμενων κορμών, τμημάτων από απολιθωμένα ξύλα, ριζικών κόμβων φοινίκων, Γυμνόσπερμων, Αγγειόσπερμων δένδρων κ.ά. Στη συλλογή του Μούδρου περιλαμβάνονται  επίσης εκμαγεία απολιθωμένων φύλλων, καρπών και σπερμάτων υποτροπικών φυτών.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνεργασία  με το Δήμο Λήμνου ξεκίνησε την προσπάθεια χαρτογράφησης του απολιθωμένου δάσους της Λήμνου, το οποίο ανακηρύχθηκε από την Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης». Σύμφωνα με την κήρυξη αύτη προστατεύονται οι μεμονωμένοι κορμοί ιστάμενοι ή κατακείμενοι ή τμήματα αυτών καθώς και άλλα όργανα φυτών, όπως ρίζες, καρποί και σπέρματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο