1453 μ.Χ.

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Ο Κωνσταντίνος ΙΒ΄ προσφέρει τη Λήμνο στον Γενουάτη Jiustiniani.

1279 μ.Χ. – 1453 μ.Χ.

Η Λήμνος και πάλι τμήμα του Βυζαντινού κράτους. Λεηλασίες από Βενετούς και πειρατές.

1277 μ.Χ. – 1279 μ.Χ.

Ο Λικάριος, ναύαρχος του Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πολιορκεί και  καταλαμβάνει τη Λήμνο.

1277 μ.Χ.

Πεθαίνει ο Paolo Navigajosi, ο τελευταίος Δούκας της δυναστείας των Navigajosi. Η εξουσία τους διήρκησε περισσότερο από 70 χρόνια στο νησί.

1261 μ.Χ.

Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο