395 μ.Χ.

Διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική.

330 μ.Χ.

Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

325 μ.Χ.

Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας συμμετέχει ο Επίσκοπος Λήμνου, Στατήγιος.

313 μ.Χ.

«Διάταγμα των Μεδιολάνων», ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως νόμιμη θρησκεία από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

267 μ.Χ. – 269 μ.Χ.

Επιδρομές Γότθων και Ερούλων στην ελληνική χερσόνησο. Καταστροφή της Λήμνου από επιδρομές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο