5ος αι. π.Χ.

Κατασκευάζεται το αρχαίο θέατρο της Ηφαιστίας.

6ος αι. π.Χ.

Επιδρομή από τον Πέρση ναύαρχο Οτάνη και καταστροφή του αρχαϊκού ναού των Καβείρων.

7ος αι. π.Χ.

Χρονολογείται ο υστεροαρχαϊκός ναός, στο Ιερό των Καβείρων, οικοδομικά κατάλοιπα δυτικά του ναού, αναλημματικός τοίχος και αποστραγγιστικός αγωγός βορειοδυτικά του αρχαϊκού κτιρίου. Επίσης εντοπίζονται δείγματα κατοίκησης στο Ιερό της Αρτέμιδος στην περιοχή του...

493 π.Χ. – 479 π.Χ.

Στη διάρκεια των Περσικών Πολέμων (Μηδικών) η Λήμνος γνωρίζει για δεύτερη φορά την περσική κατοχή.
Μετάβαση στο περιεχόμενο