Χρονολόγιο

Προϊστορικοί χρόνοι

11η χιλιετία π.Χ. (Τέλος της Παλαιολιθικής περιόδου)

11η χιλιετία π.Χ. (Τέλος της Παλαιολιθικής περιόδου)

Προϊστορική εγκατάσταση του Ούριακου.

3.700 – 3.200 π.Χ. (Τελική Νεολιθική Περίοδος)

3.700 – 3.200 π.Χ. (Τελική Νεολιθική Περίοδος)

Εντοπίζεται ο πρώτος οικισμός της Πολιόχνης ο οποίος οργανώνεται στο φυσικό υπόβαθρο ενός λόφου, χωρίς να ακολουθεί κάποιο υποτυπώδες πολεοδομικό σχέδιο.

3.200/3.000 – 2.000/1.900 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού)

Ανάγεται η πρώτη οικιστική φάση του προϊστορικού οικισμού Κουκονησίου ο οποίος διαρθρώνεται γύρω από έναν κεντρικό δρόμο με δύο οικιστικές νησίδες.

3.200 – 2800 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού Ι)

Επέκταση του οικισμού της Πολιόχνης και ανοικοδόμηση χώρων στον τύπο του «μεγάρου».

2.800 – 2.500 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού Ι/ΙΙ)

2.800 – 2.500 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού Ι/ΙΙ)

Σηματοδοτείται η ακμή του οικισμού της Πολιόχνης με σαφή πολεοδομική οργάνωση και παρουσία έργων αναλημματικού χαρακτήρα.

2500 – 2200 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού Ι/ΙΙ)

Ο χώρος κατοίκησης του οικισμού της Πολιόχνης σημειώνεται στα νότια. Ο προσανατολισμός των κτιρίων δηλώνουν μια αμυντική διάθεση. Αδιάλειπτη κατοίκηση στο χώρο με στοιχειώδη πολεοδομική οργάνωση σημειώνεται και στον προϊστορικό οικισμό της Μύρινας.

2.200 – 2000/1900 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ΙΙΙ/Μέση Εποχή του Χαλκού)

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει στο χώρο της Πολιόχνης με αποτέλεσμα ο οικισμός να περιοριστεί σημαντικά. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου, ο οικισμός εγκαταλείπεται σχεδόν ολοκληρωτικά. Αδιάλειπτη κατοίκηση στο χώρο με στοιχειώδη πολεοδομική οργάνωση σημειώνεται στον προϊστορικό οικισμό της Μύρινας.

2.000/1.900 – 1.700/1.650 π.Χ.

Ο οικισμός του Κουκονησίου διανύει μια ακμάζουσα περίοδο. Κατασκευάζονται νέοι δρόμοι και διαμορφώνονται εκτεταμένες οικοδομικές νησίδες. Κατά το τέλος της περιόδου, ισχυρός σεισμός πλήττει τον οικισμό, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο χώρο.

2.000 – 1.700/1.600 π.Χ. (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ΙΙΙ/Μέση Εποχή του Χαλκού)

Στην εγκαταλελειμμένη πια Πολιόχνη, λιγοστοί κάτοικοι επιστρέφουν και εγκαθίστανται μεταξύ των ερειπίων γύρω από την κύρια πλατεία στα βόρεια του οικισμού.

1.700/1.600 – 1.200 π.Χ. (Μέση Εποχή του Χαλκού – Ύστερη Εποχή του Χαλκού)

1.700/1.600 – 1.200 π.Χ. (Μέση Εποχή του Χαλκού – Ύστερη Εποχή του Χαλκού)

Από τη τελευταία φάση κατοίκησης στην Πολιόχνη σώζονται μόνο κάποια κινητά ευρήματα, τα οποία δηλώνουν μια υποτυπώδη δραστηριότητα στο χώρο που φτάνει έως και το 1.200 π.Χ. Μια υποτυπώδη δραστηριότητα έως το 1.200 π.Χ. πιστοποιούν και τα λιγοστά κατάλοιπα που βρέθηκαν στο χώρο της Μύρινας.

1.650 π.Χ. – 12ος αι. π.Χ. (Ύστερη Εποχή του Χαλκού)

Επιχώσεις, ανακατασκευές και διαμορφώσεις πραγματοποιούνται στον προϊστορικό οικισμό Κουκονησίου με τις παλαιότερες οδικές αρτηρίες να παραμένουν σε χρήση. Εμφανίζονται τα πρωιμότερα δείγματα κατοίκησης στο χώρο της Ηφαιστίας, στα νότια της πόλης, στην περιοχή της οχύρωσης του ισθμού.

Αρχαϊκή περίοδος (750- 480π.Χ.)

Δείγματα κατοίκησης στις πόλεις της Ηφαιστίας και της Μύρινας (δίπολις), καθώς και στο Ιερό των Καβείρων και της Αρτέμιδος στην περιοχή του Αυλώνα.

Μηδικοί πόλεμοι (513-479 π.Χ.)

Υστερογεωμετρική/Αρχαϊκή Περίοδος (8ος αι. π.Χ. – 6ος αι. π.Χ.)

Χρονολογούνται τα τρία αρχαϊκά ιερά στην πόλη της Ηφαιστίας: το Ιερό της Μεγάλης Θεάς, το Ιερό κάτω από το κοίλο του θεάτρου και στα νότια σε επαφή με τμήμα του τείχους.

7ος αι. π.Χ.

7ος αι. π.Χ.

Χρονολογείται ο υστεροαρχαϊκός ναός, στο Ιερό των Καβείρων, οικοδομικά κατάλοιπα δυτικά του ναού, αναλημματικός τοίχος και αποστραγγιστικός αγωγός βορειοδυτικά του αρχαϊκού κτιρίου. Επίσης εντοπίζονται δείγματα κατοίκησης στο Ιερό της Αρτέμιδος στην περιοχή του Αυλώνα.

6ος αι. π.Χ.

Επιδρομή από τον Πέρση ναύαρχο Οτάνη και καταστροφή του αρχαϊκού ναού των Καβείρων.

5ος αι. π.Χ.

5ος αι. π.Χ.

Κατασκευάζεται το αρχαίο θέατρο της Ηφαιστίας.

513 π.Χ.

Εκστρατεία Δαρείου εναντίον των Σκυθών. Κατάληψη της Λήμνου, Ίμβρου και Σαμοθράκης από τον Πέρση στρατηγό Οτάνη.

510 – 509 π.Χ.

Κατάληψη της Λήμνου από τον Μιλτιάδη Β΄. Το νησί περνάει σε αθηναϊκή κυριαρχία.

493 π.Χ. – 479 π.Χ.

Στη διάρκεια των Περσικών Πολέμων (Μηδικών) η Λήμνος γνωρίζει για δεύτερη φορά την περσική κατοχή.

Κλασική περίοδος (480- 321π.Χ.)

Δείγματα κατοίκησης στις πόλεις της Ηφαιστίας και της Μύρινας (δίπολις), καθώς και στο Ιερό των Καβείρων και της Αρτέμιδος στην περιοχή του Αυλώνα.

Αθηναϊκή περίοδος (479-355π.Χ.)

479 π.Χ.

Η Λήμνος γίνεται ξανά αθηναϊκή κτήση.

475 π.Χ.

Το νησί γίνεται μέλος της Δηλιακής Συμμαχίας.

450 π.Χ.

Εγκατάσταση Αθηναίων κληρούχων στη Λήμνο.

431 π.Χ. – 405 π.Χ.

Πελοποννησιακός πόλεμος. Η Λήμνος ακολουθεί την Αθήνα στις πολεμικές της επιχειρήσεις εναντίον της Σπάρτης.

405 π.Χ.

Ήττα των Αθηναίων στη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Λήξη πελοποννησιακού πολέμου. Η Λήμνος περνάει στην εξουσία της Σπάρτης.

386 π.Χ.

Ανταλκίδειος Ειρήνη μεταξύ Σπαρτιατών και Περσών. Διακήρυξη αυτονομίας των ελληνικών πόλεων εκτός από τα νησιά της Λήμνου, της Ίμβρου και της Σκύρου , τα οποία αποδίδονται στην Αθήνα.

357 π.Χ. – 355 π.Χ.

Συμμαχικός πόλεμος. Κατάλυση της ναυτικής δύναμης των Αθηναίων. Καταστροφή της Λήμνου και της Ίμβρου από τον στόλο των Χίων, Ροδίων και Βυζαντινών.

351 π.Χ.

Η Λήμνος δέχεται επίθεση από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Μέρος των κληρούχων μεταφέρονται στη Μακεδονία (Χαλκιδική).

346 π.Χ.

Συνθήκη Ειρήνης Φιλίππου Β΄ και Αθηναίων. Η Λήμνος, η Σκύρος, η Ίμβρος και η Σάμος παραμένουν αθηναϊκές κληρουχίες.

321 π.Χ.

Θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ελληνιστική περίοδος (321 – 196π.Χ.)

Δείγματα κατοίκησης στις πόλεις της Ηφαιστίας και της Μύρινας (δίπολις), καθώς και στο Ιερό των Καβείρων και της Αρτέμιδος στην περιοχή του Αυλώνα

321 π.Χ. – 207 π.Χ.

Η Λήμνος γίνεται αντικείμενο συνεχών διεκδικήσεων μεταξύ των Επιγόνων και των Αθηναίων.

207 π.Χ.

Ο Publius Sulpicius και ο βασιλιάς της Περγάμου, Άτταλος, στέλνουν στη Λήμνο στόλο για να την καταστρέψουν.

196 π.Χ.

Οι Ρωμαίοι κυριαρχούν στον ελληνικό χώρο και κηρύσσουν τη Λήμνο ελεύθερη αλλά με την υποχρέωση να δεχτεί ρωμαϊκή φρουρά.

Ρωμαϊκή περίοδος (196π.Χ. -395 μ.Χ.)

Δείγματα κατοίκησης στις πόλεις της Ηφαιστίας και της Μύρινας (δίπολις), καθώς και στο Ιερό των Καβείρων

166 π.Χ.

Η Λήμνος γίνεται αθηναϊκή κτήση μετά από αίτημα των Αθηναίων στη Ρώμη.

146 π.Χ.

Η Λήμνος γίνεται τμήμα του Ρωμαϊκού κράτους.

267 μ.Χ. – 269 μ.Χ.

Επιδρομές Γότθων και Ερούλων στην ελληνική χερσόνησο. Καταστροφή της Λήμνου από επιδρομές.

313 μ.Χ.

«Διάταγμα των Μεδιολάνων», ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως νόμιμη θρησκεία από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

325 μ.Χ.

Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας συμμετέχει ο Επίσκοπος Λήμνου, Στατήγιος.

330 μ.Χ.

Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

395 μ.Χ.

Διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική.

Πρώιμη και Μέση Βυζαντινή περίοδος (395 – 1204)

Δείγματα κατοίκησης στις πόλεις της Ηφαιστίας και της Μύρινας (δίπολις), στο Ιερό των Καβείρων, καθώς και στα κάστρα της Μύρινας και του Κότσινα

5ος αι. μ.Χ.

Το Ιερό των Καβείρων εγκαταλείπεται οριστικά.

7ος αιώνας

Η Λήμνος γίνεται καίρια ναυτική βάση. Εγκατάσταση κρατικών ναυπηγιών στο νησί.

843 μ.Χ.

Ίδρυση του Ναυτικού Θέματος του Αιγαίου.

900 – 901 μ.Χ.

Ο Λέων ο Τριπολίτης, διοικητής μουσουλμανικού στόλου για λογαριασμό του Χαλιφάτου των Αββασιδών, καταλαμβάνει τη Λήμνο.

912 μ.Χ. – 959 μ.Χ.

Επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, η Λήμνος εμφανίζεται ενταγμένη στο Ναυτικό Θέμα του Αιγαίου. Διοικητικά εξαρτάται από την Κωνσταντινούπολη.

922 μ.Χ.

Ο Βυζαντινός ναύαρχος Ροδινός νικά οριστικά τον Τριπολίτη έξω από τη Λήμνο.

1023 μ.Χ.

Επιδρομές Ρώσων στη Λήμνο.

12ος αιώνας (αρχές)

Χτίζονται οχυρωματικά τείχη στη Μύρινα.

1136 μ.Χ.

Ο Μητροπολίτης Λήμνου Μιχαήλ παραχωρεί στους Βενετούς μια τοποθεσία στην περιοχή Κόκκινο για την κατασκευή εκκλησίας.

1173 μ.Χ.

Στόλος Βενετικός προσορμίζεται στα νησιά Λήμνο, Χίο, Λέσβο και Σκύρο.

1186 μ.Χ.

1186 μ.Χ.

Επί Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού άρχισε να διαμορφώνεται το Κάστρο της Μύρινας.

Φραγκοκρατία (1204 -1261)

Δείγματα κατοίκησης στο κάστρο της Μύρινας και του Κότσινα

1204 μ.Χ.

Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

1207 μ.Χ. – 1214 μ.Χ.

1207 μ.Χ. – 1214 μ.Χ.

Ο Βενετός Filocalo Navigajoso καταλαμβάνει τη Λήμνο και εγκαθιδρύει τη δυναστεία των Navigajosi, υπό την δικαιοδοσία της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης. Νέα οχυρωματικά έργα στο νησί και κατασκευή του Φρουρίου Κότσινα.

Ύστερη Βυζαντινή περίοδος (1261-1453)

Δείγματα κατοίκησης στα κάστρο της Μύρινας, του Κότσινα και του Μούδρου

1261 μ.Χ.

Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο.

1277 μ.Χ.

Πεθαίνει ο Paolo Navigajosi, ο τελευταίος Δούκας της δυναστείας των Navigajosi. Η εξουσία τους διήρκησε περισσότερο από 70 χρόνια στο νησί.

1277 μ.Χ. – 1279 μ.Χ.

Ο Λικάριος, ναύαρχος του Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πολιορκεί και  καταλαμβάνει τη Λήμνο.

1279 μ.Χ. – 1453 μ.Χ.

Η Λήμνος και πάλι τμήμα του Βυζαντινού κράτους. Λεηλασίες από Βενετούς και πειρατές.

1453 μ.Χ.

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Ο Κωνσταντίνος ΙΒ΄ προσφέρει τη Λήμνο στον Γενουάτη Jiustiniani.

Μεταβυζαντινή περίοδος (1453-1821)

Δείγματα κατοίκησης στα κάστρο της Μύρινας, του Κότσινα και του Μούδρου, καθώς και στο οχυρό του Τσας.

1453 μ.Χ. – 1456 μ.Χ.

Η Λήμνος περνάει στην εξουσία των Γενοβέζων Gattilusi, οι οποίοι είναι φόρου υποτελείς στους Οθωμανούς Τούρκους.

1457 μ.Χ.

Η Λήμνος καταλαμβάνεται από τους Λατίνους.

1459 μ.Χ. – 1464 μ.Χ.

Κατάληψη της Λήμνου από τους Τούρκους. Αποχώρηση των Λατίνων από το νησί.

1464 μ.Χ.

Ο Γεώργιος Δρομοκαΐτης  καταλαμβάνει το Παλαιόκαστρο και το διαπραγματεύεται με τους Ενετούς, παρά τις αντιρρήσεις των κατοίκων της Λήμνου. Ο Ενετός Alvise Loredano καταλαμβάνει το κάστρο και το νησί. Σημειώνεται μια πρώτη επιγραμματική βιβλιογραφική αναφορά για το Κάστρο του Μούδρου.

1468 μ.Χ.

Επίθεση στο νησί από 11 τουρκικά πειρατικά πλοία.

1469 μ.Χ.

Λεηλασία στο Κάστρο του Κότσινα από τούρκους πειρατές.

1470 μ.Χ.

Επίθεση του Μαχμούτ Πασά στη Λήμνο. Κατάληψη όλων των οχυρών πλην του Παλαιόκαστρου και της Σκάλας.

1478 μ.Χ.

Επίθεση του Σουλεϊμάν – πασά στη Λήμνο. Πολιορκία του Κότσινα. Δράση της τοπικής ηρωίδας Μαρούλα.

1479 μ.Χ.

Η Λήμνος παραχωρείται στους Τούρκους σύμφωνα με τη συνθήκη ειρήνης «Βενετίας – Τουρκίας». Σύμφωνα με όρους της συνθήκης, υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης των κατοίκων της Λήμνου.

1645 μ.Χ.

Έναρξη Ενετοτουρκικού πολέμου (1645 μ.Χ. – 1669 μ.Χ.).

1647 μ.Χ.

Μεγάλος λιμός στα νησιά του Αιγαίου. Η Λήμνος είναι από τα νησιά που υποφέρουν λιγότερο.

1669 μ.Χ.

Κατάληψη του Χάνδακα. Λήξη Ενετοτουρκικού πολέμου.

1684 μ.Χ.

Έναρξη νέου Ενετοτουρκικού πολέμου (1684 μ.Χ. – 1699 μ.Χ.).

1698 μ.Χ.

Ο έκτακτος προβλεπτής του Ενετικού στόλου, Dolphino λεηλατεί τη Λήμνο.

1717 μ.Χ.

Ναυμαχίες Ενετών και Τούρκων στην περιοχή της Λήμνου.

1768 μ.Χ.

Έναρξη Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768 μ.Χ. – 1774 μ.Χ.).

1766 μ.Χ.

Μεγάλος σεισμός στη Λήμνο.

1770 μ.Χ.

1770 μ.Χ.

Κατασκευή του ρωσικού οχυρού του Τσας στη Μύρινα. Πολιορκία του Παλαιόκαστρου από τους Ρώσους (από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο). Αποχώρηση του ρωσικού στόλου και σφαγή του ελληνικού πληθυσμού από τους Τούρκους.

1771 μ.Χ. – 1773 μ.Χ.

Πειρατικές επιδρομές των Ψαριανών στη Λήμνο (Μούδρο), Λέσβο, Χίο και Μικρά Ασία.

1774 μ.Χ.

Υπογραφή της συνθήκης «Κιουτσούκ – Καϊναρτζή». Συμβολή στην οικονομική ανόρθωση των νησιωτών.

1787 μ.Χ.

Έναρξη νέου Ρωσοτουρκικού πολέμου (1787 μ.Χ. – 1792 μ.Χ.). Στρατολογία Τούρκων με συνέπεια σφαγές και λεηλασίες στη Λήμνο, Θεσσαλονίκη, Ηράκλεια και Κωνσταντινούπολη.

1806 μ.Χ.

Έναρξη νέου Ρωσοτουρκικού πολέμου (1806 μ.Χ. – 1812 μ.Χ.). Ο ρωσικός στόλος με τον Saniavin πλέει στο βόρειο Αιγαίο. Τα νησιά με τουρκικές φρουρές όπως η Λήμνος, η Χίος, η Ρόδος κ.ά. κηρύσσονται εχθρικές.

1821 μ.Χ.

Ελληνική Επανάσταση. Η Λήμνος δεν συμμετέχει επισήμως στον αγώνα.

Νεότερη ιστορία (1821 – 1912)

Ανέγερση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Ρεπανίδι.

Μέσα 19ου αιώνα

Μέσα 19ου αιώνα

Ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Ρεπανίδι.

1829 μ.Χ. – 1830 μ.Χ.

«Συνθήκη Αδριανούπολης» (αναγνώριση ελληνικού κράτους από την Τουρκία, καθορισμός συνόρων): η Λήμνος και η Κρήτη παρέμειναν στην Τουρκία ως αντάλλαγμα για την Εύβοια στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

1837 μ.Χ.

Πειρατική δραστηριότητα στη Λήμνο.

1853 μ.Χ.

Έναρξη Κριμαϊκού πολέμου (Τουρκία – Ρωσία). Σχηματισμός εθελοντικών ελληνικών σωμάτων.

1854 μ.Χ.

Σήματα Κρανιδιωτών εθελοντών στέλνονται στη Λήμνο, με σκοπό να ξεσηκώσουν τους κατοίκους.

1884 μ.Χ.

Μεγάλος σεισμός στη Λήμνο (14 Μαΐου).

1894 μ.Χ.

Αγγλικός στόλος στο Μούδρο.

1902 μ.Χ.

Μεγάλος σεισμός στη Λήμνο (8 Νοεμβρίου).

1912 μ.Χ.

Ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λήμνο. Τέλος Τουρκοκρατίας. Απελευθέρωση της Λήμνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο