Δίκτυο Διαδρομών

Η υλοποίηση και λειτουργία του Δικτύου των Διαδρομών Λήμνου αφορά την ανάπτυξη ενός συγκροτημένου συστήματος σήμανσης, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πληροφόρησης και προβολής τόσο των θέσεων ενδιαφέροντος όσο και των προτεινόμενων διαδρομών στις θέσεις αυτές.

Στόχος είναι η προβολή σημαντικών θέσεων αρχαιολογικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος και η παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως προς τους επισκέπτες και η διευκόλυνση της κίνησής τους στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι επισκέπτες του Δικτύου Διαδρομών μπορούν να ενημερωθούν από τις Πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί τόσο στις θέσεις ενδιαφέροντος (αρχαιολογικά και γεωλογικά μνημεία), όσο και σε άλλα σημεία του νησιού και παρέχουν πληροφόρηση για τις ίδιες τις διαδρομές.

Οι επισκέπτες, κατά τη φυσική τους επίσκεψη στις θέσεις, μπορούν να σκανάρουν τα Qr codes με τη φορητή τους συσκευή και να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες για τα μνημεία της Λήμνου ή να κατεβάσουν την εφαρμογή ξενάγησης για φορητές συσκευές από τα online stores. Επίσης, μπορούν να ζήσουν την εμπειρία της επαυξημένης πραγματικότητας με την προβολή σε τρισδιάστατη μορφή των μνημείων τα οποία επισκέπτονται.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο